A Rádió Bézs elsősorban a Nőkért szól. Éppen ezért a férfiak is hallgatják. A felnőtt, érett, érző és gondolkodó nőkért. Aki a Bézst hallgatja, igényes, szép zenére és higgadt, okos szóra számíthat. A Rádió Bézs online rádió, napi 24 órában szól! A Rádió BÉZS a finom lágy hangok vonala! Sok szép muzsika, értelmes emberek! Higgadt és mégis szenvedélyes  >>>

Rádióbézs

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

 A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Bézs Akadémia tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint egyéb szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai:

- Cégnév: Bozóki Judit e.v.

- Székhely:. 1053. Budapest, Kossuth L u 3 2/3

- Adószám: asz: 60528825-1-44

- Nyilvántartási szám: nysz: 21281705

- Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

- Szerződés nyelve: magyar

- Elérhetőség: bezsakademia@radiobezs.hu

- Cím:  1068 Budapest, Benczúr utca 45

- Telefon: +36 20 361 0491

2. Részvételi feltételek

A http://www.radiobezs.hu  weboldalon keresztül a Szolgáltató tanfolyami részvételi lehetőséget értékesít. A tanfolyamokra való jelentkezésre a www.radiobezs.hu weboldalon keresztül van lehetőség. Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A tanfolyamokat legalább 7 jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson, vagy egy azonos tematikával meghirdetett, későbbi időpontban tartott kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 15 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük. A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

1. A kurzus adatlapján a jelentkező a szükséges adatok megadása után rákattint a „Jelentkezem” gombra.

2. A jelentkezésről a visszaigazolást kap.

3. A megrendelt részvételt banki átutalással vagy banki befizetéssel illetve személyesen előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 4 munkanapon belül.

4. Banki átutalás/befizetés illetve személyes befizetés esetén az összeg beérkezésének tényéről a Szolgáltató levelet küld.

6. A befizetés beérkezésének hiányában a jelentkezés érévnytelen.

7. A kurzusokra  telefonos  jelentkezést is elfogadunk, ez esetben is a jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé, melyről visszaigazolást küldünk.

3. A tanfolyamok menete

A tanfolyamok 12 órásak, melyek időben ( 2x6 óra, 3x4 óra vagy egyéb) a tematikától függően és a leírásban szereplő  információk szerint oszlanak meg.  Amennyiben a tanfolyam időben elhúzódik, Szolgáltató  ezért külön díjazásra nem jogosult.

5. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás a jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza a szakember által vezetett foglalkozást és az ahhoz szükséges technikai eszközöket, tananyagot.  A részvételi díjról a Szolgáltató Áfa mentes számlát állít ki.  

Lehetőség van egyes témákban egyéni foglalkozásra, ezek díja egyedi ajánlat alapján kerül megállapításra.

7. Fizetés módja

a. Banki átutalás A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját 4 munkanapon belül banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Amennyiben a kurzus részvételi díja 4 munkanap elteltével nem érkezik be Szolgáltató számlájára, a jelentkező regisztrációja automatikusan törlésre kerül.

Az átutaláson kérjük feltüntetni a választott kurzus megnevezését és kezdési dátumát.

b. Készpénzes fizetés A részvételi díj készpénzes teljesítésére van lehetőség a Rádió Bézs szerkesztőségében, előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 4 napon belül történik, és kellő számú jelentkező megléte biztosítja a kurzus indulását illetve erről a jelentkező visszaigazolást kap, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

c. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül jelenleg nem lehetséges.

8. Részvételi szabályok

A tanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A  tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő tanfolyamvezető jogosult kizárni különösen azt, aki

 egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;

 magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

 viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja

 a  tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját és meghirdetett helyszínét módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy a helyszín változásáról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható vagy kérésre visszatérítésre kerül.

10. Lemondási feltételek

a) A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 10 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható.

b) A tanfolyamot megelőző 9 napon belül közölt elállás esetén a részvételi díjvisszafizetésére illetve másik kurzuson történő felhasználására nincs mód.

A jelentkezők a lemondást a bezsakademia@radiobezs.hu címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

11. Adatkezelés

 A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel melyről részletesen az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.  A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban.

Kovalik Márta díj

(Kovács Hédi)

Rádió Bézs? Ismered? Biztosan, de ha mégsem, akkor keresd és hallgasd! Valós értékek internetes „frekvenciája”. 
"Vele" voltam egy különleges eseményen.
A Rádió Bézs jóvoltából ismét átadták a Kovalik Márta vándordíjat, idén nem más, mint Vekerdy Tamás kapta meg.

Ugye ismerős a név? A neves pszichológus, a hazai Waldorf óvoda és iskola megteremtője, a Waldorf tanárképzés megszervezője, többek között.
Az ő mondata például, hogy:
„Őrület, hogy a gyerek minden percét be kell osztani. Edzés, úszás, tánc, angol, mulatság, ezeken majd lefoglalkoztatják azt az idegesítő gyereket. Ahelyett, hogy hagynák otthon bambulni, merengeni, magában eljátszani, a kádban, vagy inkább az udvaron egyik kisvödörből a másikba önteni a vizet. Nincs sarazás, nincs homokozás. Játszóház van. Marhaság. Kevés elemű, egyszerű élet kell a gyereknek, attól nyugszik meg.”

Ki volt Kovalik Márta, a díj névadója? Legendás szerkesztő. Hegyi Imre és ő jegyezte a Húszas Studiót. A tényfeltáró dokumentum-műsoraikért Pulitzer díjjal, tolerancia díjakkal, Prix Italia és Prix Japon elismerésekkel jutalmazta őket a szakma.

A díj születésének gondolata a Bézs rádió alapítójának, főszerkesztőjének, Fodor Jánosnak, és egy Amerikában élő magyar családnak a Szaday családnak köszönhető. A különös ívelésű és formájú díjat Formanek Zsuzsa üvegtervező iparművész és Bedécs Kristóf ötvösművész tervezte és alkotta.

A díjátadás helye a pocsék idő ellenére is imádnivalóan sajátos hangulatú Graphisoft Park, és benne a Kör étterem volt. A tavalyi díjazott Bojár Gábor adta át Vekerdy Tamásnak a vándordíjat.

Azután műsor következett és  muszáj elmesélnem, ki mindenkit hallottunk vagy láttunk ezen a rövid kis koncerten.

 >>>

5mama

Nem celebek. Nem ex-celebek. Nem modellek, nem szépségkirálynők, de még csak influenszerek sem. Barátok sem, bár azok még lehetnek. Néhányan nem is találkoztak ezelőtt. Tanácsot is csak elvétve osztogatnak. Viszont ötféleképp gondolkodnak, ötféle helyzetben vannak, és megtehetik, hogy a saját véleményüket osszák meg – ez az öt5mama. Igen, anyukák, kicsi még gyerekük. Nos, ők mondják el, hogy szerintük, hogyan, mivel, miért és miért nem.

káesz
Ahelyett, hogy ki vagyok, inkább megosztom, ki szeretnék lenni: olyan, akit nem felejtesz el, ha egyszer találkoztunk; sosem megalkuvó; folyamatosan megújuló; magát túl komolyan nem vevő; szórakoztató: ANYA.
#csodabogar #anya #kedves #vagany #tudatos #szetszort #stilusos #hippi #laza #extravagans #nyughatatlan

Fan
Leginkább ambivalens személyiségnek mondanám magam. Céltudatos vagyok, sokszor mégis céltalanul bolyongok egy adott témában. Maximalista, ugyanakkor van, hogy a minimumot is alig hozom. Társasági lény, mégis vágyom a magányra. Végletek közt lavírozó, törekedve a harmóniára.
Az anyaság is ilyen. Szélsőséges, hullámvölgyekkel teli és kiszámíthatatlan. De pont ettől olyan izgalmas. Akárcsak az élet.
#lojalis #maximalista #oszinte #humoros #vidam #harcos #szorgalmas #segitokesz #empatikus #imadnivalo

Zsó
Szeretek úton lenni. Akár gyalog, akár autóval, igazából bármivel. Legtöbbször csak jönnék-mennék, cél nélkül. Hidegben és esőben otthon begubózom, filmezek, olvasok, megeszek minden “károsat”, amit máskor nem.
Mások szerint mosolygós és sokakkal jól kijövő vagyok, kompromisszumképes, gyors, ám néha a nagy kapkodással egyenesen arányosan pontatlan. Spontán vagyok, nálam – egyelőre – nincsenek fix, át nem hágható szigorú szabályok.
 

 >>>

Partnereink:

VDSZ jooble myonlineradio wildom

2018. szeptember 16.

Adatforgalmi díj nélkül

Ezentúl még kevesebb lehetősége van, hogy azt mondja: ismerem a nevét, hallottam, hogy érdekesek a műsorai, de nem tudom hol és hogyan hallgathatom. A technika egyre több eszközével segítjük, hogy bárhol, bármikor hallgathassa online adásunkat. Nem kell a számítógép előtt ülnie és online rádiókészülék sem szükséges hozzá, csak vegye elő „élettársát” azaz mobiltelefonját és máris megszólal a Rádió Bézs. Androidosoknak van  Play Store-ból letölthető applikáció, és az Iphone tulajdonosoknak természetesen az App Store-ban is ott az alkalmazás. Vagy elég az oldalunkon látható QR kódot beolvasni, máris szól az adás.

Aki pedig mégis internet rádióján szeretne hallgatni minket, itt keresse:
Rádió Bézs 
http://195.210.29.82:8001/bezs 
Rádió Bézs 2 
http://195.210.29.82:8002/bezs2

Vodafonos hallgatóinknak különösen jó hírünk van: nekik ezen túl az adatfogyasztás miatt nem kell aggódniuk. Ha havi 1000 forintért Music Passt vásárolnak, adatforgalmi díj nélkül akár 24 órán keresztül szólhat telefonjukon a Rádió Bézs. A szolgáltatást az oldalunkról a Bézs hírek rovatban található linkkel akár közvetlenül is megrendelhetik.

De azért ha megszólal a telefon, ne felejtsék el felvenni!

 >>>
Élő
adás

Élő
adás Bézs 2


Támogass!

Támogassa a Rádió Bézst!

A Rádió Bézs adásait mindenki ingyen hallgatja, de nem ingyen készül.

Három esztendeje erőnkön felül teljesítünk, hogy szólhassunk önökhöz, önökért. Arra kérjük önt, hogy támogasson, hogy életben maradjunk, hogy növekedni és fejlődni tudjunk

 >>>

Játék

A környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos ismeretek egyre fontosabbá válnak mindennapjainkban is. Tudja a választ ezekre a kérdésekre?

 >>>