A Rádió Bézs elsősorban a Nőkért szól. Éppen ezért a férfiak is hallgatják. A felnőtt, érett, érző és gondolkodó nőkért. Aki a Bézst hallgatja, igényes, szép zenére és higgadt, okos szóra számíthat. A Rádió Bézs online rádió, napi 24 órában szól! A Rádió BÉZS a finom lágy hangok vonala! Sok szép muzsika, értelmes emberek! Higgadt és mégis szenvedélyes  >>>

Rádióbézs

A Tisztelet Hangján

• Tisztelet Hangján - A gyűlöletbeszéd ellen • Szerda 15:00-16:00 •

2018-04-25 15 óra 20. RÉSZ  A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában - súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról.(Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét)

A tartalmas és sokszínű záróadás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

2018-04-18 15 óra 19. RÉSZ A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak - összefüggések és okok.

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor - különös tekintettel a hazai helyzetre.
Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását - nagy költők elmaradott nézetei)
Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza.
Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

2018-04-11 15 óra 18. RÉSZ Gyűlöletbeszéd a közbeszédben - a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotomiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek.Eltüntetések ill. visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása. - a lehetséges megoldások.

Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. elveinek összefoglalása meggyőző.
Kapperner Zoltán filozőfus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli - a jelenlegi markáns példák ellenére - Görög Mása szerkesztő műsorában.

2018-04-04 15 óra 17. RÉSZ A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol.

A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd - egyebek között - az ellenségkép és a "mi" dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég - Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

2018-03-28 15 óra 16. RÉSZ  A közéleti beszéd eldurvulásának tanúi és - akaratlanul - néha "elkövetői vagyunk.

A gyűlöletbeszéd anatómiájáról, okairól és terjedésének néhány összetevőjéről Horgas Péter rendező beszél.A megszólalások tartalmát sajnálatos és életből vett példákkal teljesítik ki.
Az együttélés igazi fertőző betegségéről van szó - a történelem erre már szomorú és tragikus eseményekkel nyújtott példákat. A nyugodt beszéd hiánya és a közéleti kultúra, a társadalmi béke
elveszőben - "mindennapi ellenségünket" megkapjuk, ha akarjuk, ha nem - mondja Dr. Deák Dániel. Románné Bolba Márta lelkész a hit világának és gyakorlatának erejéről, más lehetséges utakról mond néhány jó, valós példát a szerkesztő Görög Mása mikrofonja előtt.

2018-03-21 15 óra 15. RÉSZ Gyűlöletbeszéd az on-line platformokon.

Szabadjára engedett indulatok - szélsőségek kiélésének fóruma a névtelenség "védelme" alatt.
Mostanában a menekültek az első számú célpontok - megtestesítve a lakosságba beültetett félelmeket, előítéleteket. A műsor első részében Erős Ferenc pszichológus elemzi a jelenség okait és a társadalmi hallgatás, felelősség áthárítás valamennyire előrelátható következményeit.
Az enyhén szólva nem kívánatos jelenségek visszaszorításának, fel- és megoldásának lehetőségeiről Baracsi Katalin beszél a szerkesztő, Tóth Mónika mikrofonja elött.

2018-03-14 15 óra 14. RÉSZ Gyűlöletbeszéd és szexuális kisebbségek - az LMBT emberek magyarországi helyzetéről szóló, ENSZ-nek címzett jelentés alapján higgadt, elemző összeállítás. Viszonylag ismeretlen, kevesek ismerik, ezért hézagpótló a kérdéskör történelmi összefoglalója (Dombos Tamás szociológus-antropológus, a Háttér Társaság ügyvivője).

A társadalmi "hozzáállás" (reagálás a jelenségre) mára rendkívül színes a világban - a jogi szabályozás pl. a halálbüntetéstől a szinte teljes elfogadásig terjed.
Görög Mása műsorának második részében a roma emberek LMBTQI e csopotjába tartozásának sajátos problémáiról (előítélet, családi konfliktusok, rasszizmus) a MTA kutatója, Máté Dezső beszél - saját szerveződés szükségességéről, az ilyen külföldi példákat is ismertet.Szó esik a média szerepéről és elhangzik: a magyar társadalom lassan halad az elfogadás felé - mondja ugyancsak vizsgálatokra támaszkodva Karik Cynthia .Sőt, egy más megközelítésben: a megszólaló középiskolások is egyre belátóbbaknak tűnnek - "ha más, nem baj, nem ítélem el, csak furcsa" 
Érdekes, dinamikus, többszínű, tisztázó műsor

2018-03-07 15 óra 13. RÉSZ Gyűlöletbeszéd a hajléktalanok, a szegénység, a kirekesztettek ellen.Félelemkeltés, a lecsúszás veszélye, a negatív vélemények hirdetése - terjedőben a magyar társadalomban és a közvélemény alkalmankénti manipulálásában. A műsor bemutatja a média jelentős szerepét, és azt, hogy a problémakör kezelésében, a politikai játszma részeként egyes erők felhasználják hangulatkeltésre, az előítéletek erősítésére a szegénységet.( Ilyen pl. a cigányok életének tendenciózus bemutatása). Az ilyen jelenségek ellen küzdők igyekeznek strukturális, emberi jogi megközelítéssel ellentartani a néha nemtelen törekvéseknek, amelyeknek nem ritkán eszköze a gyűlöletbeszéd A műsor bevallott célja a társadalmi szolidaritás és felelősség felkeltése és erősítése.

Tóth Mónika szerkesztő a Civil Rádió hangfelvételeinek és Misetics Bálint társadalompolitikai szakértővel elemzi a mai hazai állapotokat

2018-02-28 15 óra 12. RÉSZ Az előítélet, a rossz hír, a gyűlöletbeszéd - és akik ellene küzdenek.Példák és szervezetek Péterfi Ferenc műsorában.

Lőrincz Marcell alapítványa mindenféle megkülönböztetés ellen tevékenykedik - fő feladatuk az ismeretlentől való, alapvetően a tudatlanságban gyökerező többségi félelem oszlatása. Gyakorlati példákat is mutat a műsor - kiadványok, emberek közvetlen kapcsolata és lehetőség szerinti ismerkedése, az "Élő Könyvtár"-ban a kölcsönös kommunikáció használata, egymás megismerésére kultúrális események szervezése,
Németh Andrea 20 éve működő Artemissio alapítványa minden életkorú embernek, emberhez szól. Vannak nyílt programok rendészeti, egészségügyi területen dolgozóknak. A Komment programban pl. iskolásokkal beszélgetnek hetenként gimnazisták.
Izelítő emberekről, akik másokat,"idegeneket", nehézségekkel küzdőket közelebb igyekeznek hozni egymáshoz és főként az őket nem ismerő "többséghez".

2018-02-21 15 óra 11. RÉSZ A hazai civil szervezetek helyzetéről szól a műsor, A kommunikációs tér, ami körülveszi munkájukat, a mai Magyarországon, nagyon színes. Segítség, egyetértés ugyanúgy tapasztalható tevékenységükkel kapcsolatban, mint gyanakvás, alkalmanként gyűlöletbeszéd - leginkább a hivatalosság részéról. Hallunk a szervezetek "e turbulenciával" szemben követett magatartásáról Móra Veronikától , (Ökotárs) Varga Mátétól (Civil Kollégium - igazgató) és Peták Pétertől, ő a pécsi helyzetről beszél a műsor szerkesztőjének, Péterfi Ferencnek.

2018-02-14 15 óra 10. RÉSZ Gyűlöletbeszéd és a fiatal cigányság. Honnan szerzik - e témában - ismereteiket, kik "nevelik", miféle hatások érik őket.Referenciaemberek, másféle tapasztalatok, a vélemény ütköztetések hiánya és következményei. Cigány és nem cigány gyerekek között a kommunikáció félreértések és előítéletek miatt nehézkes - mindkét oldalon.Ezek nagyrészt az iskolákban sem változnak.A szegregáció problémáit Mohácsi Erzsébet, a gyerekek általános beilleszkedési, együttélési gondjait Ignácz József, az iskolai integráció komponenseit, a kölcsönös kultúrális tájékozatlanság hátulütőit Kádár Iván elemzi.

Szabó András szerkesztő tájékozott választott témájában és oldott stílusban beszél nehéz kérdésekről.

2018-02-07 15 óra 9. RÉSZ A gyűlöletbeszéd és a romák - a sorozat 9. adása

Cigánytipológia, helyzetrajz, értékelés, hivatalos, privát-, és magánvélekedések valamint az elharapódzó, sajtóban is megjelenő gyűlöletbeszéd aktuális következményei - hazai áttekintés Ignácz Józseftől, a C Rádió régebbi főszerkesztőjétől és Setét Jenőtől.
A műsorban hangsúlyosan tárgyalják a média felelősségét, munkáját és nagy részének elfogultságait és az együttélés lehetséges formáit.
Szabó András műsora érdekesen és tárgyszerűen informál témájáról.

2018-01-31 15 óra 8. RÉSZ A gyűlöletbeszéd és az iszlamofóbia. Együttműködés, megértés versus konfliktusgenerálás a különböző vallások és hívei között.
A sorozat mai adásában a gyűlöletbeszéd manipulatív használatát, megjelenési formáit a vallási közösségekkel szembeni eljárásokban, magatartásokban elemzi műsorában Tóth Zoltán. A megszólalók mondandójukat saját, átélt példáikkal is hitelesítik - Oszama Burgla bicskei orvos, Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház igazgatója és Várhelyi Iván magyar keresztény beszél a szolidaritás és a türelem (türelmetlenség) hétköznapjainkban tapasztalható pozitív és negatív jelenségeiről.

2018-01-24 15 óra 7. RÉSZ A sorozat mai adása a magyarországi gyűlöletbeszéd és az antiszemitizmus összefüggéseiről szól - főként jelenünkben.
A hirdetett "zéro tolerancia" és a gyakorlat ellentmondásairól,a Soros akcióról és a közgondolkodás "tereléséről", az álságos, a kor nyelvezetéhez alkalmazkodó anti cionizmusról, a történelmi elődnek mondható náci, népi, úri szövegek jellemzőiről beszél - többek között - Radnóti Zoltán rabbi és Gadó János, a Szombat szerkesztője.A szerkesztő Vicsek Ferenc.

2018-01-17 15 óra 6. RÉSZ A sorozat mai adása a gyűlöletbeszéd és az idegenek, manapság konkrétan a migráns jelenség "kapcsolatáról" szól.Rövid és a lényeges elemeket kiemelő összefoglalását halljuk a hazai menekült helyzetnek. Információkat kapunk a hivatalos álláspontról, a migránsok lakossági fogadtatásáról, nemzetközi megítéléséről és a hazai szervezetekről, amelyek intézményesen segítenek az ide érkezőknek.
Kalauzunk - Tóth Mónika mikrofonja elött - Faragó Renáta, a Menedék migránssegító szervezet szakmai vezetője (a gyakorlat) és Juhász Attila (kutató).

2018-01-10 15 óra 5. RÉSZ A gyűletbeszéd és a migráció - Magyarországon.
Az "idegenek" és a magyar lakosság viszonya, elfogadottság és elutasítás, az ország útja az utóbbi 2 évben az utóbbi jóformán teljessé válásáig.
Kormányzati hecckampány versus civil segítség - példák sora Juhász Attilától (közvéleménykutató), civil szervezetektől és Földvári Attilától (lakásába menekültcsaládot befogadó)

2018-01-03 15 óra 4. RÉSZ Előítélet és gyűlöletbeszéd. A törvény és a hatalom felelőssége a gyűlöletbeszéd terjedésében. A társadalom kérdéseire válaszok híjján a legrosszabb reflexekre építő kampányokat halljuk-látjuk.
Példák, dokumentumok,hangfelvételek és elemzés Czeglédi Zoltán politológustól.

2017-12-20 15 óra 3. RÉSZ A sorozat 3. része a nevelésről szól.
Társadalmunkban gyerekek, pedagógusok és szülők élnek együtt, bár a "nevelődés" a többi csoportra, mindannyiunkra ráfér. Szakértőink (Trencséni László, dr. Deák Dániel) beszélnek az erőszakkultusz elvetéséről és arról a kívánatos magatartásról- tevékenységről-lehetőségről, amely az elválasztást, a különbségtételt, a kirekesztést egyre kevésbé engedi be az életünkbe.A példaadás ragadós: aligha véletlen, hogy pl. a gyerekek, ha ma nagyon csúnyát akarnak mondani a másiknak, lemigránsozzák. Ez ellenkező irányban is működhetne - a lehetőségeinkről szól a mai műsor..

2017-12-13 15 óra 2. RÉSZ Respect Words, vagyis A Tisztelet hangján szólunk, ez a a gyűlöletbeszéd elleni uniós projekt nevének magyar fordítása. A program keretében 20 rádióműsor is készül. A sorozat második darabja a gyűlöletbeszéd jogi szabályozásáról szól. Három előadás összefoglalója hallható benne.

Bodrogi Bea sajtójogász, dr. Koltay András, a Médiatanács tagja, és Köves Slomó rabbi a törvényalkotás buktatóin és a jogalkalmazás furcsaságain keresztül ismertették az elmúlt két és fél évtized hazai média-jogi és törvényhozási küzdelmeit a gyűlöletbeszéddel. Ahhoz is uniós direktíva kellett Magyarországnak, hogy paragrafus szülessen a holokauszt tagadás büntethetőségére. Ez is csak 2010-ben történt meg.

A félórás összeállításba nem férhetett bele az összes vargabetű, amit a törvényalkotók leírtak az elmúlt időszakban, de azért kirajzolódik az összkép. Igazi kihívás volt a társadalomnak, a politikusoknak, a jogalkotóknak a zsigeri indulatok korlátozása és még messze nem vagyunk a küzdelem végén - ezt érzékelteti az összeállításban a szerkesztő: Vicsek Ferenc.

2017-12-06 15 óra 1. RÉSZ Mit tehetünk a gyűlöletbeszéd ellen? Hogyan fékezhetnénk meg a "szörnyeteget"?
8 ország 20 részes rádiós sorozata kezdődik - nemcsak - a Rádió Bézsben szerdánként 15 és 16 óra között.(Ismétlés:szombat reggel 4 és 5 óra között)
Az első adás a gyűlölet forrásait, történelmi és társadalmi okait boncolgatja - Csepeli György előadása alapján. A különbözőségek eredete, nyelvi megjelenései és a több nyelv, amely az ellentétek forrása. A konfliktusok eredete - az etnocentrikus világképek.A mások...

Kovalik Márta díj

Kedves Barátaim!
 
Szeretnék megosztani Veletek két nagyon jó és szép hírt. 
 
Megünnepeltük a BÉZS Rádió működésének 5 éves évfordulóját. Ehhez itt is hadd gratuláljak Fodor Jánosnak, a Rádió lelkének és motorjának az egész kuratórium nevében! További sok évnyi sikeres működést kívánunk!
 
Az ünnepséget a Király u. 11. szám alatt található K11 Művészeti és Szabadidő Központban szervezte meg János, nagyon szépen és mívesen. Sajnos, akinek igazán ott kellett volna lennie, megbetegedett. Így Talyigás Kati nem volt személyesen jelen, hogy megtudja, hogy Ő kapta idén a Kovalik Mártáról elnevezett vándordíjat.  Fodor János nagyon szép szavakkal emlékezett meg a névadóról, s az első két díjazottról, Bojár Gáborról és Vekerdy Tamásról. Azt is elmondta, hogy egy névtelen adakozó lehetővé tette, hogy a vándordíj egy másolata ott maradhasson a díjazottnál is a következő 5 évben.  Majd felhívta a színpadra a díj alkotóit, Formanek Zuzsát és Bedécs Kristófot, kezükben a díjjal. Talyigás Katalin távollétében pedig engem ért az a megtiszteltetés, hogy átvehettem tőlük a nagyon szép üvegalkotást, ami talán a leszálló Nikére emlékeztet leginkább, de mindenképpen a szárnyalásról, a repülésről, az alkotásról szól - azon kívül, hogy nagyon szép, légies!  
 
Gratulálunk, Talyigás Katalin! 
 
Hegyesi Gábor
Szociális Innovációs Alapítvány 
a Kuratórium elnöke
 

 

 >>>

Hallgatónktól

Kedves Bézs, és Ti mind, akik Nekünk Bézseltek!

Messziről kezdem, de nem lesz hosszú! Szeretem a szép ruhákat, kiegészítőket, mindig is szerettem öltözni, de nem szeretem a harsány színeket! A visszafogott, finom, halvány, minőségi öltözködést kedvelem, és a bézs színeket. Ugye már itt is vagyunk!

Amikor megtudtam hat évvel ezelőtt, hogy a színem, a bézs már egy rádió neve is, azt gondoltam, ez valami reklámfogás csak. De aztán megnéztem, hogy milyen nevek, és műsorok fémjelzik a rádió működését. Hallottam, hogy Fodor János, a kezdeményező, hogy ott vannak mellette azok a nevek is, akikért érdemes „kinyitni” a rádiót, és tudtam, ez bizony jó lesz!

És igen, nagyon jó lett! Szeretem, hogy egyre szélesebb profillal megy, hogy a nagy nevek mellett, jöttek a fiatalok is, hogy frissült a tartalom, szinte egész nap itt szól mellettem a Bézs.

Elegem volt, és van már a máshol a mennyiségében is az egeket ostromló politikai műsorokból, az állandó ekézéstől, a vad hangulatú párbeszédekből, a folytonos „a valamire” való utalgatásokból, olyan rádióra vágytam, ahol, ahogyan az ars poetica-jában is ott van, minőségi, lágy hangok szerepelnek, ahol elfelejtem, hogy kint dühöng a vad világ, ahol nem kell gyomorgörccsel hallgatnom a műsorokat.

Ez a rádió pont ilyen, ezért szeretem. Már hat éve ennek, és kívánom, és remélem, hogy így is marad!

Nagyon sok örömteli, boldog születésnapot kívánok!

Egy hűséges hallgatójuk, Éva

 >>>

Partnereink:

VDSZ jooble myonlineradio wildom

2018. szeptember 16.

Adatforgalmi díj nélkül

Ezentúl még kevesebb lehetősége van, hogy azt mondja: ismerem a nevét, hallottam, hogy érdekesek a műsorai, de nem tudom hol és hogyan hallgathatom. A technika egyre több eszközével segítjük, hogy bárhol, bármikor hallgathassa online adásunkat. Nem kell a számítógép előtt ülnie és online rádiókészülék sem szükséges hozzá, csak vegye elő „élettársát” azaz mobiltelefonját és máris megszólal a Rádió Bézs. Androidosoknak van  Play Store-ból letölthető applikáció, és az Iphone tulajdonosoknak természetesen az App Store-ban is ott az alkalmazás. Vagy elég az oldalunkon látható QR kódot beolvasni, máris szól az adás.

Aki pedig mégis internet rádióján szeretne hallgatni minket, itt keresse:

Rádió Bézs 
http://195.210.29.82:8001/bezs

 
Rádió Bézs 2 
http://195.210.29.82:8002/bezs2

Vodafonos hallgatóinknak különösen jó hírünk van: nekik ezen túl az adatfogyasztás miatt nem kell aggódniuk. Ha havi 1000 forintért Music Passt vásárolnak, adatforgalmi díj nélkül akár 24 órán keresztül szólhat telefonjukon a Rádió Bézs. A szolgáltatást az oldalunkról a Bézs hírek rovatban található linkkel akár közvetlenül is megrendelhetik.

De azért ha megszólal a telefon, ne felejtsék el felvenni!

 >>>
Élő
adás

Élő
adás Bézs 2


Támogass!

Támogassa a Rádió Bézst!

A Rádió Bézs adásait mindenki ingyen hallgatja, de nem ingyen készül.

Immár öt esztendeje erőnkön felül teljesítünk, hogy szólhassunk önökhöz, önökért. Arra kérjük önt, hogy támogasson, hogy életben maradjunk, hogy növekedni és fejlődni tudjunk

 

 >>>

Játék

Szenvedésekkel teli, regényes élet, világhír. Utánozhatatlan hang és örök dallamok. Játékunkban Edit Piafra emlékezünk és a helyes megfejtések beküldői között Michelle Marly: Edith Piaf és a szerelem dala c. könyvét sorsoljuk ki.

 >>>

az Autodoc Club weboldalán